Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού : Περί Αγάπης

Όχι μόνο δια της ελεημοσύνης που γίνεται με χρήματα φαίνεται η διάθεση της αγάπης, αλλά πολύ περισσότερο με το να μεταδίδεις στον άλλο λόγο Θεού. Ακόμη δε και με κάθε είδους εξυπηρέτηση. Εκείνος που πραγματικά έχει αποξενωθεί από τον κόσμο κι εξυπηρετεί τον πλησίον του με ειλικρινή αγάπη, γρήγορα θ’ απαλλαγεί από τα πάθη και θα γίνει συμμέτοχος της θείας αγάπης και γνώσεως. Εκείνος που αγαπά τον Θεό, αγαπά απαραιτήτως και τον πλησίον του. Αυτός δεν μπορεί να κρατά τίποτα για τον εαυτό του. Οικονομεί τα πάντα όπως αρέσει στον Θεό και δίνει με προθυμία ελεημοσύνη σ’ όσους έχουν ανάγκη. 
Εκείνος που αγαπά τον Χριστό, πάντως Τον μιμείται κατά δύναμη.  Δηλαδή ο Χριστός δεν έπαυσε να ευεργετεί τους ανθρώπους.  Όταν Του εφέροντο αχαρίστως και Τον βλασφημούσαν, Εκείνος μακροθυμούσε.  Όταν Τον κτυπούσαν και Τον σταύρωναν, υπέμενε, μη σκεπτόμενος καθόλου κανένα κακό γι’ αυτούς. Αυτά δε τα τρία έργα είναι εκφραστικά της αγάπης προς τον πλησίον, χωρίς τα οποία απατάται εκείνος που νομίζει ότι αγαπά τον Χριστό, ή ότι θα τύχει της Βασιλείας Του.  Διότι λέγει, «ου γαρ ο λέγων μοι Κύριε, Κύριε, ούτος εισελεύσεται εις την Βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου» (Ματθ. ζ’ 21).  Και πάλιν∙ «ο αγαπών με, τας εντολάς μου τηρήσει» (Ιωαν. ιδ’ 15).
Πρέπει να αγαπάμε από την ψυχή μας κάθε άνθρωπο, να έχουμε αναθέσει τις ελπίδες μας μόνον στον Θεό, και με όλη την δύναμή μας Αυτόν να υπηρετούμε. Διότι, εφ’ όσον μας συντηρεί ο Θεός, και οι φίλοι όλοι θα μας προστατεύουν, οπότε οι εχθροί όλοι θα είναι ανίσχυροι απέναντί μας.  Όταν όμως ο Θεός μας εγκαταλείπει, όλοι οι φίλοι μάς αποστρέφονται και οι εχθροί μας γίνονται δυνατοί.
Πολλοί μεν είπαν πολλά περί αγάπης, αλλά μόνο στους μαθητές του Χριστού θα την ζητήσεις και θα την βρεις, επειδή μόνο αυτοί είχαν την αληθινή Αγάπη (τον Χριστό), τον διδάσκαλο της αγάπης, περί της οποίας έλεγαν∙ «εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι» (Α’ Κορ. ιγ’ 2).  Εκείνος που απέκτησε την αγάπη, αυτός τον Θεό απέκτησε, επειδή «ο Θεός αγάπη εστιν» (Α’ Ιωαν. δ’ 8).

Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.


Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής : 400 κεφάλαια περί αγάπης
Εκδοσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.